Back
Kiến trúc Nhà phố

Nhà phố Bình Thung – Dĩ An

  • Date: Tháng Sáu 19, 2021

  • Client: Mr. T

  • Tags:

    kientruc, thietkekientruc

Scroll

Thông tin dự án:

-Đơn vị thiết kế: OMS Home Solutions

-Phong cách thiết kế: Hiện đại đơn giản

-Diện tích sử dụng: 600m2